Církev Nová naděje
© Jwlmedia - Webmaster - Jerry Lillard
Just enough organization to facilitate relationship.
Organizace a vztahy Místní sbory Místní sbory církve Nová naděje jsou samostanou jednotkou. Za vedení sboru odpovídá pastor spolu s dalšími vedoucími. Vize i vedení sboru spočívají na obdarování lidí, které Bůh do něho vložil (pastoři, učitelé, evangelisté, apoštolové a proroci). Jednotlivé sbory se snaží přinášet evangelium a mít kladný vliv na společnost, aby byl skrze naši službu oslaven Bůh a pomoženo potřebným lidem. Církev Nová naděje Česká republika Jako národní společenství je Církev Nová naděje spojením více církví, které mají stejnou vizi a záměr. Tyto církve se spojily, aby mohly naplnit zákonné požadavky pro registraci jako církev v ČR. Církev Nová naděje v Evropě Církev Nová naděje patří mezi regionální církve v rámci Church of God v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Biskup Církve Nová naděje je národním zástupcem za ČR a je oprávněný rozvíjet vztahy mezi pastory a církvemi v regionu. Jako partneři jsme otevřeni přijmout radu i podporu od dalších organizací Church of God v západní i východní Evropě, které mají zkušenosti v úspěšném zakládání sborů a šíření evangelia ve své zemi. Církev Nová naděje ve světě Církev Nová naděje se připojila k Church of God, v Clevelandu, Tennessee (USA), která je světovou denominací s dlouholetou historií a více než 7 000 000 členů po celém světě. V řízení, financování a vizi je Nová naděje nezávislá. Church of God nezasahuje žádným způsobem do vedení národních církví. Být součástí této velké organizace znamená příležitost spolupracovat s mezinárodní denominací a také možnost akreditovaného vzdělávání našich členů. Toto přináší výhody pro službu ve státních institucích, jako jsou školy, nemocnice a věznice.