Církev Nová naděje
Církev Nová naděje
© Jwlmedia - Webmaster - Jerry Lillard
Týden modliteb a půstu Vyhlašujeme v naší církvi půst, čas modliteb a půstu, kdy budeme hledat Boží tvář za náš národ, za náš sbor a za své blízké. Povzbuzujeme vás, abyste se v tom týdnu podle svých možností připojili k půstu a zůčastnili se modlitebních setkání. Je to jedinečný týden v roce, kdy se jako církev můžeme postavit před nebeský trůn, a bude to mít dopad na věčnosti. Mějme na paměti, oč vlastně při půstu jde. Záleží na tom, abychom nahradili požitky a nezbytnosti každodenního života chvílemi na modlitbu. Postit se bez moditby je jenom hladovka, a modlit se bez půstu v sobě nemá to sebezapření. Naplánujte si tento týden, ať společně vidíme, jak dělá Bůh změny, po kterých toužíme, v nás samotných, v našem sboru i v této zemi. 2.Letopisů 7:14 Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. (B21)
Byl to významný týden

Týden modliteb a půstu

2010 -2015