Církev Nová naděje
Církev pro každou generaci, která přináší novou naději skrze důvěru v Boha.
© Jwlmedia - Webmaster - Jerry Lillard
The Church of God  in the Czech Republic
Vítejte na stránkách Církve Nová naděje Chtěl bych vám trochu vylíčit, co máme jako nově registrovaná církev na srdci. Jedno rčení, o kterém jsme jako pastoři Nové naděje diskutovali, je „Církev pro každou generaci“. To má vyjádřit, že jsou vítány všechny věkové skupiny a chceme jim pomoci. Ale to není všechno. JSME sice církví pro každou generaci, ale TATO generace je ta jediná, které se můžeme přiblížit. To jsou lidé, jichž se dnes můžeme dotknout, lidé, kterým můžeme nyní ukázat lásku, lidé, kteří mají takové potřeby, jaké teď může naplnit jedině Ježíš. Každá církev se musí vypořádat s výzvou představit neměnného Boha neustále se měnícímu světu. Jediná možnost, jak to udělat, je zůstat u věčných a nadčasových záležitostí srdce. Nejvýznamnější z nich je tato: V srdci všech lidí – ať už si to přiznají nebo ne – existuje touha, která směřuje dvěma směry; všichni hladovíme a žízníme po dvou oblastech. A v obou těch oblastech, jak v přirozené, tak v duchovní, hledáme jednu a tutéž věc – „LÁSKU“. Jediná odpověď, která protíná minulá staletí, současnost i budoucnost, je odhalena v Bibli. 1.Korintským 13,13: Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři. Ale největší z nich je láska. To je ten věčný neměnný nadčasový faktor – to, po čem prahne každý muž, žena i dítě – milovat a být milován. Na čem je tedy založena Nová naděje? „Milovat Boha a milovat lidi.“ V jeho lásce, Biskup Jerry Lillard